Overslaan naar hoofdinhoud

Klachten

Een klacht over MS Amlin

MS Amlin onderschrijft de “Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen” van Assuralia.

Heeft u een klacht over een product van MS Amlin, over onze dienstverlening of over namens ons optredende derden?

In dat geval raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de betreffende beheerder van het dossier binnen MS Amlin en/of diens leidinggevende. Indien dit geen bevredigend resultaat oplevert kunt u een formele klacht indienen.

Deze klacht kunt u richten aan:
Amlin Insurance SE – Branch for Belgium
t.a.v. Klachtenmanagement België
Koning Albert II-laan 37
B-1030 Brussel

Of per mail verzenden aan klachtenmanagement.be@msamlin.com

Wij versturen u binnen de drie werkdagen een ontvangstmelding met een korte uitleg over het verdere verloop van de procedure.

Wij streven ernaar om binnen de twee weken een antwoord op de klacht te versturen en waarborgen u een definitief antwoord binnen de maand. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij de niet-naleving van deze termijn aan u motiveren en u een indicatie geven van de termijn waarbinnen u een definitief antwoord van ons mag verwachten.

Wanneer u het oneens bent met het definitieve antwoord dat u van ons ontvangt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel (zie ook ‘www.ombudsman-insurance.be’) zonder dat dit afbreuk doet aan de mogelijkheid voor U om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Als u een particulier bent, en u online een product of dienst hebt aangeschaft, heeft u in plaats daarvan ook de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie. Dit platform zal uw klacht doorsturen naar de juiste instantie voor geschillenbeslechting.

Voor meer informatie kunt u raadplegen.