Overslaan naar hoofdinhoud

MS Amlin Insurance S.E. wil haar positie verder versterken

Aandeelhouder Mitsui Sumitomo Insurance (MSI) wil de expertise en kracht van zijn Europese dochterondernemingen MS Amlin Insurance S.E. (MSAISE) en MSIG Insurance Europe AG (MSIGEU) verstevigen in een fusie van gelijken

In Europa wordt een significante groei van verzekeringsbehoeften verwacht, vooral als gevolg van innovatieve technologieën waardoor geheel nieuwe soorten risico’s ontstaan die passende verzekeringsdiensten vereisen. Deze ontwikkeling zal een uitdaging vormen voor de hele verzekeringssector in Europa.

Gezien deze veranderende marktdynamiek en een scala aan mogelijkheden, streven de twee dochterondernemingen van de MSI Group, MS Amlin Insurance S.E. (MSAISE) en MSIG Insurance Europe AG (MSIGEU), naar een strategische fusie van gelijken. Dit wordt ondersteund door hun gemeenschappelijke aandeelhouder MSI. Een gecombineerd MSI dienstenaanbod in heel Europa zal polishouders in staat stellen om te gaan met de complexere en groeiende behoeften aan risicodekking met een nog geavanceerdere, duurzame verzekeringspartner in meer markten.

MSAISE, één van de drie pilaren van MS Amlin, heeft zijn hoofdkantoor in Brussel, België en is actief in België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. MSIGEU heeft het hoofdkantoor in Keulen, Duitsland en is actief in Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Nederland, Slowakije en Spanje. Beide bedrijven zijn volledig eigendom van de Japanse MSI Group, wereldwijd één van de grootste verzekeraars met meer dan 130 jaar ervaring. De bedrijfsactiviteiten van de dochterondernemingen, bestaande uit brand- en bedrijfsschade, fleet, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, technische verzekeringen en transport, aangevuld met risk engineering- en claims-diensten, zijn grotendeels complementair, met voornamelijk verschillende marktdekking en weinig overlap, voor wat betreft heel Europa.

De twee bedrijven onderscheiden zich door hun lange staat van dienst en worden bovendien erkend als autoriteiten in de markt die op maat gemaakte verzekeringsoplossingen bieden. Dit is te danken aan hun uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in verschillende markten, en de consistente wil om op de juiste manier te voldoen aan de behoeften van hun zakenpartners.

Vanuit deze sterke positie willen de twee bedrijven hun expertise en kracht in Europa bundelen door MSAISE en MSIGEU samen te voegen in een fusie van gelijken.

Met zo’n fusie kunnen de twee dochterondernemingen hun bestaande capaciteiten maximaal benutten. Door van elkaar te leren met respect voor de oorsprong van beide bedrijven, kunnen we

ons cross-selling potentieel, IT-systemen en uitgebreide portfolio duidelijk versterken om klanten nog beter van dienst te zijn met op maat gemaakte producten en diensten voor meer groei.

Met het oog op de toekomstige marktontwikkelingen zou dit fusietraject van groot belang zijn om te blijven voldoen aan de verwachtingen van huidige zakenpartners en om innovatieve oplossingen te kunnen bieden aan nieuwe klantgroepen. Gezien de vergelijkbare (kwaliteits)normen binnen de groep en het feit dat beide bedrijven geografisch dicht bij elkaar liggen en de cultuur dus vergelijkbaar is, is een fusie tussen MSAISE en MSIGEU de juiste keuze voor de toekomst van onze Europese bedrijfsactiviteiten. Beperkingen voor derde partijen worden niet verwacht.

Voor beide bedrijven is dit het juiste moment om de krachten te bundelen. Om een nog sterkere multi-gespecialiseerde verzekeraar en platformaanbieder te worden, met aantrekkelijke, innovatieve risico-oplossingen in heel Europa. Met de focus op het nieuwe bedrijf, dat ook een wereldwijd MSIG-lid zal zijn, wil MSI een nog sterker merk opbouwen dat vergelijkbaar is met de grote merken in de VS en Azië.

Zo’n fusie zou een groot aantal voordelen kunnen opleveren, van hogere klant- en medewerkerstevredenheid tot meer mogelijkheden voor duurzame winstgevende groei, waar uiteindelijk alle betrokken partijen weer van kunnen profiteren.

Dit fusietraject binnen de groep is nog onderwerp van overleg en beslissingen op lokaal niveau, inclusief de goedkeuring door de toezichthoudende instanties. Dit staat gepland voor halverwege volgend jaar. Hierover zal te zijner tijd meer informatie worden verstrekt.